Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Forskningsfondet utlysning 2022

Søk på midler fra Forskningsfondet for cystisk fibrose


forskningsfondet, støtt oss, behandling
03.05.2022
Sharon Gibsztein

Forskningsfondet for cystisk fibrose lyser i samarbeid med Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) ut et stipend på inntil kr. 100.000 som forskningsbidrag til CF-relatert forskning i 2022/2023.

 

Fondets formål er å fremme forskning om cystisk fibrose (CF) innen kliniske, basalmedisinske, ernæringsmessige og sosialmedisinske felter.

Søknad om midler må inneholde beskrivelse av forskningsprosjektet og finansieringsplan. Søknadsfrist er 20.06.2022.

Søknad sendes til styreleder for forskningsfondet professor dr. med. Ketil Størdal, e-post: ketil.stordal@medisin.uio.no, tlf. 48272337.

 

I tillegg til styreleder kan overlege Ketil Mevold (kasserer i CF fondet) kontaktes på e-post ketil.mevold@nlsh.no, tlf. 91815982, for supplerende informasjon.

 

Les mer om Forskningsfondet for cystisk fibrose.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen