Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
dna helix gronnbla

Utlysning forskningsstipend cystisk fibrose


Forskningsfondet for cystisk fibrose, behandlinger, fag og forskning
13.10.2017
Sharon Gibsztein

Forskningsfondet for cystisk fibrose lyser i samarbeid med Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF, ut et stipend på inntil kr. 100.000 som forskningsbidrag til CF-relatert forskning i 2017/2018. Fondets formål er å fremme forskning om cystisk fibrose(CF) innen kliniske, basalmedisinske, ernæringsmessige og sosialmedisinske felter.

 

Søknad om midler må inneholde beskrivelse av forskningsprosjektet og finansieringsplan.
Søknadsfrist er 30.11.2017.

Søknad sendes til styreleder for forskningsfondet professor dr. med. Hans-Jacob Bangstad, e-post: h.j.bangstad@medisin.uio.no, tlf. 98241767.

I tillegg til styreleder kan overlege Ketil Mevold, fondets kasserer, kontaktes på e-post ketil.mevold@nlsh.no, tlf. 91815982, for supplerende informasjon.

Les mer om den selvstendige stiftelsen Forskningsfondet for cystisk fibrose.  

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen