Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'rettigheter'

31.07.2013

Sykdomsgener og forsikring

Sykdomsgener og forsikring

Kjenner du rettighetene dine når det gjelder forsikring og arvelig sykdomsrisiko? Forsikringsselskapene skal ikke ha informasjon om din genetiske risiko. Og; langt fra alle leger er klar over rekkevidden av den beskyttelsen genetiske opplysninger er gitt i bioteknologiloven.

Les mer


17.06.2013

Søk kommunen om penger til tilpasning av bolig

Søk kommunen om penger til tilpasning av bolig

Har du, eller noen du har omsorg for, behov for å bygge om boligen for å bli boende hjemme? Sjekk med din kommune om de har fast søknadsfrist eller rullerende søknadsbehandling.

Les mer


10.01.2013

Nyttig om arbeid og utdanning

Her er noen sentrale ordninger som er aktuelle for deg som tar høyere utdanning eller er i arbeid.

Les mer


25.11.2012

Enkeltstående behandlingsdager kombinert med jobb

Enkeltstående behandlingsdager kombinert med jobb

Hvis du har en fast behandlingsdag i uken og behandlingen gjør det nødvendig at du ikke kan arbeide den dagen, kan du ha rett til sykepenger for enkeltstående behandlingsdager. Denne ordningen kan være aktuell for personer med cystisk fibrose. Ta det opp med din lege.Illustrasjon: alal/morguefile.com

Les mer


13.05.2012

Ekstra studiestøtte fra Lånekassen

Ekstra studiestøtte fra Lånekassen

Lånekassen har egne ordninger for deg som er funksjonshemmet eller har nedsatt funksjonsevne. Ordningene er ny fra skoleåret 2012/2013 og gjelder for høyere og annen utdanning (ikke vanlig videregående opplæring).Oppdatert 15. mai 2012

Les mer


17.01.2012

Arbeidsministeren åpner for mindre rigid oppfølging av sykemeldte

Arbeidsministeren åpner for mindre rigid oppfølging av sykemeldte

I juli 2011 trådte nye og strengere regler for oppfølging av sykemeldte i kraft. Nå åpner Hanne Bjurstrøm for en oppmyking for sykemeldte som er under behandling for alvorlig sykdom.

Les mer04.09.2011

Nye regler for sykepenger fra 1. juli 2011

Nye regler for sykepenger fra 1. juli 2011

I regelverket for sykepenger pålegges blant annet arbeidsgiver et større oppfølgingsansvar overfor den sykemeldte arbeidstageren. Gradert/delvis sykemelding bli brukt i større grad. Dette er regelveket som gjelder fra 1. juli 2011.

Les mer


25.08.2011

Støtteordninger for elever og studenter med nedsatt funksjonsevne

Støtteordninger for elever og studenter med nedsatt funksjonsevne

Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide ved siden av utdanningen, kan få ulike ektsra støtteordninger fra Lånekasse.

Les mer


16.05.2010

Barn med nedsatt funksjonsevne rett til SFO-skyss

Barn med nedsatt funksjonsevne rett til SFO-skyss

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til skyss til SFO. Ta kontakt med hjemkommune for informasjon om denne tjenesten.

Les mer


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen